Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór budynku magazynowego nad Zbiornikiem wodnym „Maczuły”
W dniu 7 maja 2015 r. komisja dokonała odbioru końcowego inwestycji ”Budowa budynku magazynowego na sprzęt rekreacyjny nad zbiornikiem wodnym „Maczuły” we wsi Nowy Folwark”, realizowanej w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.

W ramach inwestycji wykonano budynek magazynowy na sprzęt rekreacyjny o powierzchni użytkowej 241,16 m2 wraz z użytkową antresolą, wyposażony w stojaki na kajaki, wózek do transportu sprzętu wodnego, wieszaki na kamizelki ratunkowe oraz dojścia i komunikację do budynku.

Odbiór dokonano przy udziale Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice, Pana Franciszka Dobruka inspektora nadzoru i Pana Zbigniewa Piebiaka Prezesa Spółki „PERFEKT” Sp. z o.o. z Chełma wykonawcy tej inwestycji.
Komisja stwierdziła, ze inwestycja została wykonana zgodnie z zawartą umową, odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku.


oprac. Maria Sadurska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone