Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie dotyczące instalacji fotowoltaicznychW dniu 13 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie dotyczące instalacji fotowoltaicznych.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Krzysztof  Piotrowski przedstawiciel firmy SIG Energia z Mielca oraz zainteresowani udziałem w projekcie mieszkańcy.

Gmina Lesniowice zamierz złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Obszarów Wiejskich na budowę przez mieszkańców gminy mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii z przeznaczeniem na potrzeby własne (mikroinstalacji prosumenckich ) bez możliwości sprzedaży uzyskanej nadwyżki.

Wniosek aplikacyjny oraz program funkcjonalno – użytkowy sporządzi firma SIG Energia z Miłocina.

oprac. Grzegorz Dudczak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone