Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

"Majówka Kumowska"W dniu 16 maja 2015 r. w Domu Spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyła się „Majówka Kumowska” połączona ze „Spotkaniem czwartkowym”.

Wydarzenie to odbyło się z inicjatywy i wsparciu sympatyków Domu spotkań. W uroczystości wziął udział Pan Wiesław Radzięcik Wójt Gminy Leśniowice oraz zespół projektowy Pani Maria Sadurska oraz Pani Helena Nowosadzka. Wieczór rozpoczęła Pani Maria Sadurska - Kierownik projektu ze strony Lidera, która w krótkich słowach wstępu przywitała przybyłych gości i zaznaczyła, że to już kolejne spotkanie zorganizowane z inicjatywy i przy pomocy lokalnej społeczności. Gorące słowa powitania skierowała do Pana Wiesława Radzięciaka, który w maju obchodzi 30 lecie pracy na stanowisku Wójta Gminy Leśniowice. Stąd też uczestnicy spotkania wręczyli upominek kierując słowa wielkiego podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju gminy i wsparcie inicjatyw mieszkańców. Jednocześnie złożyli najlepsze życzenia na dalszą pracę: dużo sił, życzliwości, wytrwałości w realizację planowanych pomysłów na dalszy wszechstronny rozwój gminy. Po słowach podziękowań przez wójta i przedstawieniu planowanych przedsięwzięć na przyszłe lata życzył wszystkim uczestnikom udanej zabawy, która trwała do późnych godzin wieczornych. Całość imprezy uświetnił DJ, który przygotował oprawę muzyczną.

W imieniu całego Zespołu projektowego, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i pomoc w organizację całego przedsięwzięcia i zapraszamy na kolejne tego typu wydarzenie do Domu spotkań „Na pograniczu kultur”, który powstał w ramach projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

oprac. Helena Nowosadzka

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone