Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór drogi w KasiłanieW dniu 19 maja 2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Kasiłan – Kasiłan Mały, gmina Leśniowice”.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone