Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Dzień Patrona Szkoły w SP Rakołupy
W dniu 20 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbył się Dzień Patrona Szkoły.

W uroczystości udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowego, Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz emerytowani nauczyciele.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem hymn państwowego. Następnie głos zabrała Pani Anna Kowal dyrektor szkoły, która powitała wszystkich zebranych i wygłosiła przemówienie okolicznościowe.
Głos zabrał również Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który w swoim przemówieniu podkreślił ważność obchodzonej uroczystości oraz wyraził radość.

Po przemówieniach delegacje złożyły kwiaty pod popiersiem gen. W. Sikorskiego. Część oficjalna zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły „Marsz, marsz Sikorski” i rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem Pani Barbary Szałackiej, Pani Iwony Mielniczuk i Pana Tomasza Wielopolskiego.  Następnie goście,  nauczyciele i uczniowie udali się na Mszę Świętą do kościoła św. Jana Chrzciciela w Rakołupach, którą odprawił ks. Andrzej Czesław Wołoszyn.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone