Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

"Majówka" nad Zalewem wodnym "Maczuły" w Horodysku
pobierz film >>>

W dniu 24 maja 2015 r. nad Zalewem wodnym "Maczuły" w Nowym Folwarku odbyła się uroczysta "Majówka", w ramach której odbyło się uroczyste otwarcie infrastruktury nad zbiornikiem wodnym „Maczuły” zrealizowanej w ramach projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013. Gmina Leśniowice jest liderem tego projektu, a jej partnerami gminy: Dorohusk, Wojsławice. Żmudź, ukraińska gmina Huszcza oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej. Realizowany projekt opiewał niemal, że na kwotę 12 mln zł.

Uroczystość ta przypadła w szczególnym dla gminy okresie: XXV-lecia odrodzonego samorządu gminy Leśniowice i XXX-lecia pracy Pana Wiesława Radzięciaka na stanowisku Naczelnika i Wójta Gminy Leśniowice. Ten dzień był również ważny i wyjątkowy z jeszcze jednego względu, ponieważ przypadł w święto Zielonych Świątek, będące świętem Ruchu Ludowego. W związku z tym otwarciu zbiornika „Maczuły” towarzyszyła równolegle uroczystość Wojewódzkiego Święta Ludowego. 

W uroczystości liczny udział wzięli zaproszeni goście; posłowie, senatorowie na czele z Panem Krzysztofem Hetmanem europosłem jednocześnie Prezesem ZW PSL w Lublinie, przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele wszystkich szczebli administracji samorządowej, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, członkowie zarządu powiatu i województwa, radni rady gminy, powiatu, sejmiku województwa na czele z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Sławomirem Sosnowskim, księża na czele z Henrykiem Kapicą Dziekanem Dekanatu Krasnystaw – Wschód, delegacja z Ukrainy nasi partnerzy na czele z Wójtem Gminy Panem Oleksym Nestorukiem i Starostą Kowelskim Panem Wiktorem Kozakiem, kierownictwo, przedstawiciele oraz członkowie służb mundurowych: policji, straży granicznej, straży pożarnej, wojska, sołtysi, działacze organizacji społecznych, stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy, prezesi, pracownicy wszystkich firm i instytucji, koleżanki i koledzy oraz sympatycy PSL, przedstawiciele prasy, radia i telewizji oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy Leśniowice, powiatu chełmskiego i całego województwa lubelskiego.

Uroczystości otworzyła Chełmska Grupa Rowerowa, pod kierownictwem Pana Artura Juszczaka, która po przejechaniu części Trasy Rowerowej „Malowniczy Wschód” przywiozła, jako symbol otwarcia trasy, flagi narodowe oraz Unii Europejskiej. Następnie przy akompaniamencie  Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic pod kierownictwem Pana Feliksa Suchory, odśpiewano hymn narodowy.

Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który w swoim wystąpieniu podkreślił wyjątkowość uroczystości związanej z otwarciem infrastruktury turystycznej wokół zbiornika wodnego „Maczuły” oraz  25 – leciem odrodzonego samorządu Gminy Leśniowice. Podkreślił, że reforma samorządowa była jedną z najbardziej udanych zmian w naszym kraju, a władze gminne pokazały, że potrafią wziąć sprawy we własne ręce o czym świadczą dziesiątki kilometrów wybudowanych dróg, sieci wodociągów i kanalizacji, telefonizacji gminy, odnowione centra wielu miejscowości oraz własny innowacyjny sposób prowadzenia szkół. Podkreślił również znaczenie wspólnych działań składając podziękowania współpracującym instytucjom, urzędom, przedsiębiorcom, pracownikom i wszystkim mieszkańcom naszej gminy za udzielone wsparcie podejmowanych działań. Na zakończenie wystąpienia życzył wszystkim miłego pobytu i wspaniałej zabawy, mając nadzieję na  kolejne spotkania i powroty uczestników dzisiejszego święta.

Po wystąpieniu Wójta dokonano uroczystego otwarcia infrastruktury  nad zbiornikiem „Maczuły”, poprzez przecięcie wstęgi oraz poświęcenie.

Następnie po odśpiewaniu hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego głos zabrał Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie Kol. Krzysztof Hetman,  który w swoim wystąpieniu przytoczył tradycje obchodów święta ludowego oraz zwrócił uwagę na wspólne działania dzięki którym można realizować tak duże inwestycje jak dziś otwierana infrastruktura nad zbiornikiem wodnym. Podziękował za trud i serce włożone przez Wójta i samorząd aby gmina mogła się rozwijać i realizować potrzeby mieszkańców.

Starosta Chełmski Kol. Piotr Deniszczuk przekazał życzenia z okazji Święta Ludowego w imieniu władz naczelnych Polskiego Stronnictwa Ludowego z wiarą w lepszą przyszłość.

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta, którą celebrowali ks. Henryk Kapica Dziekan Dekanatu Krasnystaw – Wschód, ks. Zygmunt Woźniak Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskimi i ks. Andrzej Wołoszyn Proboszcz Parafii w Rakołupach.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się występy artystyczne, podczas których w przygotowanym programie artystycznym pt.  „Gmina Leśniowice – pół żartem pół serio”  zaprezentowali się uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod kierownictwem Pani Ewy Radzięciak – Kowalczuk i Pani Agnieszki Rosochackiej.

Po artystycznym wprowadzeniu przewodniczący wszystkich kadencji Rady Gminy złożyli życzenia Panu Wójtowi, do których dołączyli się pozostali uczestnicy uroczystości.

Podczas święta wystąpiły zespoły śpiewacze z terenu gminy Leśniowice „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, zespół wokalno – instrumentalny „Tęcza” z Białopola , „Ale Babki” z Kapelą Męską z Dorohuska oraz zespół „Opalinka” z Ukrainy i GOOD BAND z Majdanu Leśniowskiego. Duże zainteresowanie i liczną publiczność przed sceną zgromadził występ gwiazdy wieczoru Zespołu LONG & JUNIOR. Następnie na scenie zaprezentował się zespół rockowy z Leśniowic pod kierunkiem Pana Kornela Matczuka.

Organizatorzy przygotowali także różne atrakcje towarzyszące imprezie. Można było podziwiać rękodzieła twórców ludowych oraz degustować regionalne produkty zaprezentowane w ramach stoisk promocyjnych gmin: Białopole, Chełm, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowca, Sawin, Wierzbica, Wojsławice i Żmudź. Niewątpliwa atrakcją uroczystości była degustacja pieczonego dzika przygotowanego przez Koło Nr 23 „Szarak” w Chełmie. W ramach zorganizowanego przez Stację Ratownictwa Medycznego w Chełmie punktu można było zbadać sobie ciśnienie oraz przejść przeszkolenie udzielania pierwszej pomocy. Natomiast nad pomostem można było przejść szkolenie zorganizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie, a następnie skorzystać ze sprzętu pływającego kajaków i rowerów wodnych. Przybyli goście i mieszkańcy gminy mogli skorzystać z bogato zaopatrzonego punktu gastronomicznego, natomiast dla dzieci przygotowano specjalny plac zabaw gdzie czekało na nich wiele atrakcji i konkurów z nagrodami.

Uroczystości zakończyła wieczorna zabawa ludowa, którą poprowadził Zespół Muzyczny „EVENTER BAND” z Lublina. 

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone