Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umów na modernizację dróg w Sarniaku
i w Majdanie Leśniowskim

W dniach 22 i 25 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice zostały podpisane umowy na realizację dwóch inwestycji dotyczących modernizacji dróg gminnych:

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 3+700 w miejscowości Sarniak – etap I odcinek drogi od km 2+200 do km 3+300 – koszt realizacji inwestycji wynosi 379 255,25 zł.
  2. Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Leśniowski od km 0+350 do km 0+628– koszt realizacji inwestycji wynosi 96 862,92 zł.

Przebudowa, uszkodzonej w ubiegłym roku w wyniku obfitych deszczy nawalnych, drogi w miejscowości Sarniak uzyskała dofinansowanie ze środków klęskowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Wykonawcą obu inwestycji, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, zostało konsorcjum firm: Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, ul. Zawieprzycka 3, 20-228 Lublin oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. we Włodawie, ul. Lubelska 62, 22-200 Włodawa.

Termin zakończenia inwestycji w Sarniaku planowany jest na 30 lipca 2015 r. zaś inwestycji w Majdanie Leśniowskim na 15 sierpnia 2015 r.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone