Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Turniej dla dzieci w piłkę nożną z okazji
Dnia Dziecka

W dniu 1 czerwca 2015 r. na obiektach III Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie został zorganizowany Turniej dla dzieci w piłkę nożną z okazji Dnia Dziecka. Głównym organizatorem imprezy był Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Chełmie. W turnieju udział wzięło 4 drużyny: Unia Białopole, Bug Hanna, Spółdzielca Siedliszcze i oczywiście nasza najmłodsza drużyna Orlika - Astra Leśniowice. Drużyna Astry uczestniczyła po raz pierwszy w turnieju piłki nożnej i była najmłodszą grupą wiekową posiadającą w swoich szeregach dwie dziewczynki. Wyniki naszych pociech były sprawą drugorzędną. Pierwszy taki turniej pokazał naszej drużynie jak wiele czeka ich pracy na treningach, aby dorównać przeciwnikom.

oprac. Artur Dąbrowski

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone