Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Grupa Energetyczna Leśniowice


W dniu 3 czerwca 2015 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy gminami:

  1. Białopole
  2. Chełm
  3. Kamień
  4. Sawin
  5. Żmudź
  6. Leśniowice – lider grupy

Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice – lider grupy podpisał umowę z Panem Arturem Pisarczykiem, zam. Lipnica na usługi doradcze, pomoc w przygotowaniu procedury przetargowej oraz przeprowadzenie audytu energetycznego dla Grupy Energetycznej Leśniowice.

To już trzeci wspólny przetarg na zakup energii elektrycznej organizowany przez ww. gminy, w tym po raz drugi Gmina Leśniowice pełni funkcję lidera grupy, odpowiedzialnego m.in. za przygotowanie i przeprowadzenie procedury zakupowej w imieniu całej grupy. Przetarg będzie obejmował zakup energii elektrycznej na lata 2016-2017.

Dotychczasowe wspólne zakupy pozwoliły zaoszczędzić ok. 450 000 zł dla całej grupy, co spowodowało obniżenie średnio o 14% rachunków za zakup energii elektrycznej każdej z gmin.

oprac. Grzegorz Dudczak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone