Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa Urzędu Gminy
W dniu 9 czerwca 2015 r. odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy.

Podczas narady rozpatrzona została Informacja nt. organizacji roku szkolnego 2015/2016, Informacja z przeglądu dróg gminnych po okresie zimowym, Informacja na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 r., a także Informacja Dyrektorów szkół w zakresie potrzeb remontowych niezbędnych do wykonania w czasie wakacji celem przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.

Ponadto na posiedzeniu wypracowane zostały materiały pod VI obrady sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, przewidziane na dzień 25 czerwca 2015 r.

Omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone