Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie Grupy Energetycznej
W dniu 12 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie Grupy Energetycznej Leśniowice.

W spotkaniu wzięli udział Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pan Artur Pisarczyk, koordynujący proces zakupu energii dla grupy oraz przedstawiciele Partnerów z gmin Żmudź, Kamień i Białopole.

Podczas spotkania omówiono dalsze czynności związane z przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na lata 2016-2017 oraz przyjęto harmonogram dalszych prac. Pan Artur Pisarczyk przedstawił również szczegółową analizę parametrów dystrybucji dla każdego z punktów poboru energii oraz uzyskanych oszczędności za rok 2014.

Gmina Leśniowice, dzięki wspólnym zakupom, tylko w 2014 r. zaoszczędziła 25 129,64 zł.oprac. Grzegorz Dudczak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone