Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

"Turniej Orlika w Leśniowicach"

W dniu 15 czerwca 2015 r. w Leśniowicach odbył się turniej „Orlika”, w którym uczestniczyło 6 drużyn: po 2 drużyny wystawiła Astra Leśniowice i Unia Białopole, natomiast Bug Hanna i Spółdzielca Siedliszcze po jednej.  Zawody były rozgrywane systemem „każdy z każdym”. Mimo zaciętej rywalizacji, gra przebiegała zgodnie z zasadami „fair play”.
Miła i przyjazna atmosfera, jaka towarzyszyła młodym sportowcom, sprzyjała integracji drużyn.
Końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco:

W kategorii wiekowej „Żak”:

  • I miejsce - Unia Białopole
  • II miejsce - Astra Leśniowice

W kategorii wiekowej „Orlik”:

  • I miejsce - Unia Białopole
  • II miejsce - Spółdzielca Siedliszcze
  • III miejsce - Bug Hanna
  • IV miejsce - Astra Leśniowice

Po turnieju na wszystkich czekały nagrody, które wręczyli Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Prokop, Radna Gminy Leśniowice Pani Barbara Marzec oraz Prezes Klubu Sportowego Astra Pan Jacek Stańkowski.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na boisku!oprac. Jacek Stańkowski

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone