Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na przebudowę drogi Wierzbica – JanówkaW dniu 16 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na realizację inwestycji Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wierzbica – Janówka od km 0+794 do km 1+792,5.

Wykonawcą inwestycji, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik, Kolonia Sitno 84, 22-424 Sitno.

Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 15 sierpnia 2015 r.
oprac. Grzegorz Dudczak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone