Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór końcowy infrastruktury turystycznej
 Gminie Leśniowice
W dniu 16 czerwca 2015 r. zostały zakończone prace związane z odbiorem zadania pn. "Wykorzystanie potencjału turystycznego terenu przyległego do zbiornika wodnego „Maczuły” poprzez budowę infrastruktury turystycznej w gminie Leśniowice" realizowanego w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 3 077 425,79 zł brutto, zgodnie z podpisaną umową. Jest to Największa inwestycja realizowana z tego projektu.

W ramach w/w inwestycji  zostały wykonane prace polegające na :

 •     budowie drogi gminnej i ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości  Nowy Folwark,
 •     przebudowie drogi gminnej nr 104972l od km 0+000 do km 1+030,
 •     budowie plaży przy zbiorniku wodnym „ Maczuły”,
 •     postawieniu oświetlenia z lamp solarnych,
 •     budowie wieży widokowej przy zbiorniku wodnym „Maczuły”,
 •     budowie molo w kształcie litery U,
 •     budowie plaży przy zbiorniku wodnym „ Maczuły”,
 •     zakupie urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowego (mała architektura),
 •     zakupie sprzętu rekreacyjnego ( kajaki, rowery wodne, ślizgawka dla dzieci), 
 •     postawieniu wiat drewnianych trzysegmentowych i dwusegmentowych,
 •     wyposażeniu stanowiska ratownika w łódź  ratunkową z silnikiem, wiosłami, kamizelkami oraz apteczkę ratunkową,
 •     zagospodarowaniu terenu poprzez  nasadzenie drzew , krzewów i kwiatów.

Wykonawcą prac była firma Technobud Sp. z o.o. reprezentująca konsorcjum firm: Technobud Sp. z o.o.  - Lider, oraz firmę Janusz Sadlik – SADEX z siedzibą Kol. Sitno – Partner Konsorcjum.  Serdecznie zapraszamy na wypoczynek nad zmodernizowany zbiornik wodny „Maczuły”

oprac. Helena Nowosadzka

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone