Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Prace nad modernizacją drogi w Majdanie Leśniowskim
W dniu 19 czerwca 2015 r. trwają prace budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Leśniowski od km 0+350 do km 0+628”.

Wykonawcą jest Konsorcjum Firm: Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, ul. Zawieprzycka 3, 20-228 Lublin oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. we Włodawie, ul. Lubelska 62, 22-200 Włodawa.

Wspomniany Wykonawca niebawem rozpocznie przebudowę kolejnej drogi, tym razem w miejscowości Sarniak, uszkodzonej w ubiegłym roku podczas, noszących znamiona klęski żywiołowej oraz deszczy nawalnych.


oprac. Grzegorz Dudczak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone