Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminny Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury
W dniu 19 czerwca 2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbył się Gminny Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury, połączony z jubileuszem 30 - lecia działalności artystycznej Pani Franciszki Bydychaj.

W uroczystości uczestniczyli bibliotekarze z biblioteki w Leśniowicach, ze szkół z terenu gminy, działacze kultury, twórcy ludowi, zespół muzyczny i zespoły śpiewacze oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach: Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, Pani Beata Augustynek Członek Zarządu Powiatu Chełmskiego, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Zbigniew Piątkowski Redaktor Naczelny Tygodnika „Co słychać” z Mińska Mazowieckiego, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy oraz Pani Agnieszka Raczyńska p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.

Z okazji obchodzonego święta, Wójt Gminy podziękował wszystkim działaczom kultury, twórcom ludowym i bibliotekarzom za dotychczasowy wysiłek i wkład w krzewienie kultury, sztuki oraz czytelnictwa na terenie gminy Leśniowice, życząc dalszych sukcesów i wiele satysfakcji z wykonywanego zawodu. Na zakończenie wystąpienia Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice złożyli życzenia i gratulacje Pani Franciszce Bydychaj. Do życzeń również dołączyli się pozostali goście a następnie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśniowic odśpiewano sto lat.

W dalszej części uroczystości Wójt wręczył wszystkim zasłużonym działaczom kultury podziękowania za dotychczasową współpracę oraz okazane zaangażowanie w życie kulturalne Gminy Leśniowice.

Uroczystość uświetnił występ uczennic Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Klaudii Palczyńskiej i Emilii Gryniuk, które są najmłodszymi członkiniami Zespołu Śpiewaczego „Sielanki”. Ponadto podczas uroczystości wystąpił, ze specjalną dedykacją dla Pani Franciszki Bydychaj, Pan Zbigniew Piątkowski.

W tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć również występów naszych zespołów śpiewaczych t.j. „Sielanek”, „Rakołupianek” oraz „Kumowianek” a także zespołu Muzycznego „GOOD BAND”.

Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze, pełnej pozytywnych emocji i wspomnień oraz przy wspólnym śpiewaniu pieśni ludowych.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone