Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konsultacje społeczne dotyczące Strategii rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej Gmin: Leśniowice, Żmudź, Wojsławice, Dorohusk, Huszcza (Ukraina)
W dniu 17 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Leśniowice odbyły się kolejne konsultacje społeczne dotyczące trwających prac nad opracowaniem dokumentu „ Strategii rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej Gmin: Leśniowice, Żmudź, Wojsławice, Dorohusk, Huszcza(Ukraina) Spotkanie miało na celu przedstawienie zaplanowanych kierunków rozwoju turystyki, przeprowadzenie konsultacji oraz zebranie i wybór konkretnych kierunków działań strategicznych, w efekcie których, będzie możliwe utworzenie w regionie objętym strategią ośrodka ruchu turystycznego oraz wybór zadań wspomagających rozwój turystyki regionu. W konsultacji uczestniczyli zainteresowani rozwojem turystyki mieszkańcy gmin wraz z przedstawicielami zespołów projektowych partnerskich gmin wspólnie realizujących projekt „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”. Spotkanie prowadził Pan Andrzej Bożek przedstawiciel firmy BENEFIT PROJEKT- Centrum Szkoleniowe z Zamościa.

oprac. Helena Nowosadzka

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone