Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Prace nad modernizacją dróg gminnych w miejscowościach Sarniak oraz Wierzbica - JanówkaW dniu 24 czerwca 2015 r. na ukończeniu trwają ostatnie prace budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wierzbica – Janówka od km 0+794 do km 1+792,5”. Wykonawcą robót jest firma SADEX Janusz Sadlik z Kolonii Sitno. Na przebudowywanej drodze została już położona masa asfaltowa, pozostały jeszcze do wykonania prace wykończeniowe, w tym utwardzenie pobocza drogi oraz ustawienie znaków drogowych. Należy nadmienić, że roboty zostały przeprowadzone w ekspresowym tempie.W dniu 24 czerwca 2015 r. trwają również prace na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km 0+000 do km 3+700 w miejscowości Sarniak, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap I odcinek drogi od km 2+200 do km 3+300” prowadzone przez konsorcjum firm: Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, ul. Zawieprzycka 3, 20-228 Lublin oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. we Włodawie, ul. Lubelska 62, 22-200 Włodawa. Obecnie Wykonawca wykonał dolną warstwę podbudowy z tłucznia kamiennego oraz przystąpił do utwardzania warstwy górnej niesortem kamiennym przygotowując podbudowę do przykrycia jej wierzchnią warstwą ścieralną z masy mineralno asfaltowej.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone