Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


W dniu 22 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w której uczestniczyli:

  • Pan Stefan Prokop –  Przewodniczący
  • Pani Joanna Jabłońska – Z-ca Przewodniczącego,
  • Pani Beata Radecka – Pełnomocnik Wójta,
  • Pani Maria Oszust – Członek komisji.

Głównym punktem posiedzenia było omówienie zasad oraz stawek dofinansowania do wypoczynku letniego. Wnioski złożyły 4 szkoły z terenu gminy Leśniowice i zostały  rozpatrzone pozytywnie.

O dofinansowanie do wypoczynku ubiegły się Szkoła Podstawowa w Leśniowicach, Szkoła Podstawowa w Rakołupach, Szkoła Podstawowa w Teresinie i w Sielcu. Łącznie z wypoczynku skorzysta 131 uczniów.

oprac. Beata Radecka

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone