Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady VI sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice

W dniu 25 czerwca 2015 r. w Domu Spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyły się obrady VI sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Małgorzata Wiązowska oraz Pani Joanna Manasterska Przedstawicielki Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie, Pan Rafał Musiałek oraz Pan Miłosz Banasiewicz Przedstawiciele Firmy GisLine, Pani Agata Poręba oraz Pan Sebastian Szyszłowski Przedstawiciele Firmy E-ON Energie Odnawialne, Pan Sławomir Buczek Komendant Komisariatu Policji w Żmudzi, Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach oraz Pan Kamil Chęć Członek Lubelskiej Izby Rolniczej.

Z okazji XXV- lecia funkcjonowania odrodzonego samorządu terytorialnego Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy wraz z Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy oraz Panem Krzysztofem Sitarzem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy podziękowali radnym za owocną współpracę i wkład w rozwój Gminy Leśniowice, jednocześnie życząc wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Radni podczas obrad zapoznali się z Informacją nt. premii dla młodych rolników w ramach poddziałania PROW 2014-2020 oraz pomocy w rozpoczęciu działalności na rzecz młodych rolników, a także z Informacją z realizacji uchwały Nr XXVII/163/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice za 2014r.

Radni podczas omawianej sesji podjęli uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice.

Kończąc obrady Wójt podziękował wszystkim radnym, którzy poparli uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice przyczyniając się w ten sposób do dalszego rozwoju gminy.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone