Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015W dniu 26 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbyło się Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015.

W uroczystości udział wzięli: Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo- Samorządowego, dyrektorzy poszczególnych szkół z Gminy Leśniowice, uczniowie oraz ich rodzice.

Zebranych gości powitał Pan Wojciech Potocki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Teresinie. Następnie Pan Piotr Deniszczuk wraz z Panem Czesławem Michalczukiem odznaczyli Szkołę Podstawową w Teresinie medalem im. Wincentego Witosa za prowadzenie aktywnego procesu edukacyjnego i wzorową pracę na rzecz środowiska lokalnego. Przyznali również Złotą Koniczynkę - Panu Wojciechowi Potockiemu za zasługi w krzewieniu oświaty i kultury na rzecz środowiska wiejskiego.

Następnie Wójt Gminy wygłosił wystąpieni okolicznościowe, w którym podkreślił, że: „Szkoła to nie tylko budynek, nie tylko instytucja, szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy w sposób twórczy, odpowiedzialny i przyzwoity w niej współpracują, aby zrealizować w sumie tylko dwa cele, jakimi są nauka i wychowanie.” Ponadto życzył uczniom radosnych, szczęśliwych i  bezpiecznych wakacji, zaś nauczycielom i obsłudze życzył udanego wypoczynku.

Głos zabrał także Pan Piotr Deniszczuk, który powiedział, że bardzo cieszy się, że może odznaczyć medalem małą szkołę, która dzięki Wójtowi i Radzie Gminy nie została zlikwidowana.

Po wystąpieniach okolicznościowych zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Teresinie pod okiem Pani Agaty Solak.

W dalszej części uroczystości Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia, Wójt Gminy wraz z dyrektorami szkół wręczyli stypendia naukowe i sportowe uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce i sporcie oraz listy gratulacyjne ich rodzicom.

Stypendia naukowe otrzymali uczniowie:

  • Szkoła Podstawowa w Leśniowicach: Nina Połajdowicz, Natalia Oszust, Julia Bańka, Agnieszka Adamczuk, Katarzyna Wlizło, Oliwia Prucnal, Kinga Oszust, Lena Połajdowicz, Nikola Prucnal, Martyna Pilipczuk.
  • Szkoła Podstawowa w Sielcu: Michał Koszelny, Tobiasz Rykała, Piotr Wieleba, Klaudia Mróz, Oliwia Nitrepska, Małgorzata Popielnicka, Mateusz Pszczoła, Szymon Korpul, Monika Kozyra, Gabriel Kutniewski, Martyna Ławicka, Paulina Porzuc, Daria Tywoniuk.
  • Szkoła Podstawowa w Rakołupach: Wiktoria Pastuszak, Szornal Julia.
  • Szkoła Podstawowa w Teresinie: Krystian Pieczykolan, Amanda Wysocka, Julia Gęsior, Aleksandra Sadlej, Katarzyna Łagowska, Łukasz Kramczyk.
  • Publiczne Gimnazjum w Sielcu: Daniel Cichocki, Marcin Hałaj, Kacper Bereda, Małgorzata Ławicka, Karolina Popielnicka, Łukasz Wazelin, Iwona Bondaruk, Marta Gontarz, Adrian Burek, Paulina Godlewska, Paweł Geleta, Karola Skubisz, Daniel Adamek, Karolina Panas, Seweryn Hałaj, Paulina Nowak.Natomiast stypendia sportowe otrzymali:

  • Szkoła Podstawowa w Leśniowicach: Nina Połajdowicz, Natalia Oszust, Julia Bańka, Agnieszka Adamczuk, Katarzyna Wlizło, Oliwia Prucnal, Jagoda Bereda, Anna Gradowska, Kamila Smolira, Magdalena Marzec, Wanesa Wójcik Marzec.
  • Publiczne Gimnazjum w Sielcu: Karol Skubisz, Jagoda Taras, Karolina Radecka, Paweł Zawiślak, Magdalena Kusa.
  • Podczas uroczystości wyróżniono także zawodników reprezentujących gminę Leśniowice na zawodach powiatowych i wojewódzkich w zapasach. Otrzymali oni z rąk Pana Wiesława Radzięciaka oraz Pana Marcina Sadowskiego trenera, drobne upominki.
Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników!
Wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjum życzymy słonecznych
i radosnych wakacji!
oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone