Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie czwartkowe pn. „Ocalić od zapomnienia – lokalne izby pamięci”

 
 
 
 
  

W dniu 25 czerwca 2015 r. w Domu Spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim zorganizowane zostało Spotkanie czwartkowe pn. „Ocalić od zapomnienia – lokalne izby pamięci” w ramach partnerskiego projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja nt. zasobów lokalnych izb pamięci, przedstawiona przez etnografa Panią Jolantę Pawlak – Paluszek.

Ponadto goście mieli możliwość zwiedzenia poddasza, które zostało wyremontowane w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa budynku w celu zmiany sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe i holl w budynku Domu spotkań „Na pograniczu kultur”. W wyniku przebudowy poddasza uzyskano pomieszczenia biurowe, holl, łazienki wraz z wyposażeniem, mobilne ścianki działowe, podesty pod eksponaty, biurka, ławy, krzesła, szafy, komody i stoliki. W wyremontowanym hollu prezentowane są eksponaty lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Na zakończenie spotkania goście zostali zaproszeni na poczęstunek z oprawą muzyczną.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone