Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu
W dniu 30 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

Podczas narady Pani Monika Durko Zastępca Wójta Gminy przekazała kierownikom wnioski i uchwały podjęte podczas VI obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 25 czerwca 2015 r., zobowiązując do ich realizacji.

Podczas narady przedstawiona również została Informacja nt. organizacji Gminnych Dożynek oraz omówione były sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone