Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konwent Wójtów
W dniu 30 czerwca 2015 r. w Siedliszczu odbył się Konwent Wójtów, w którym uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, Pan Marian Starownik Wicewojewoda Lubelski, Pan Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, oraz Wójtowie Powiatu Chełmskiego.

Podczas Konwentu  omawiane były następujące tematy:

  • Przejęcie przez gminy zadania w zakresie zarządzania gospodarką wodną (utrzymania melioracji wodnych).
  • Utrzymanie rządowego programu finansującego budowę i remonty dróg „Schetynówek”, w tym zwiększenie dofinansowania.
  • Zwrot środków za sporządzenie przez gminy spisu wyborców dla przeprowadzonych wyborów do Izb Rolniczych.
  • Szkody w uprawach rolnych wyrządzone przez zwierzynę łowną.
  • Stanowisko konwentu w sprawie problemów jakie napotykają zainteresowani budową kopalni węgla kamiennego na terenie LZW.
  • Inwestycje, remonty i zarządzenia drogami wojewódzkimi na terenie Powiatu Chełmskiego.
oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone