Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Ostateczne konsultacje gmin partnerskich dotyczące „Strategii rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej Gmin Leśniowice, Żmudź, Wojsławice, Dorohusk, Huszcza”


W dniu 7 lipca 2015 r. w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się ostatnie konsultacje społeczne dotyczące trwających prac nad opracowaniem dokumentu „Strategii rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej Gmin: Leśniowice, Żmudź, Wojsławice, Dorohusk, Huszcza(Ukraina) Spotkanie miało na celu przedstawienie wypracowanych na poprzednich spotkaniach kierunków rozwoju turystyki partnerskich gmin z uwzględnieniem montażu finansowego. W konsultacji uczestniczyli przedstawiciele samorządów, mieszkańcy gmin zainteresowani rozwojem turystyki oraz zespoły projektowe wspólnie realizujący projekt „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Spotkanie prowadził Pan Andrzej Bożek przedstawiciel firmy BENEFIT PROJEKT- Centrum Szkoleniowe z Zamościa wybrany na Wykonawcę usługi.

oprac. Helena Nowosadzka

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone