Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór końcowy inwestycji pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Leśniowski od km 0+350 do km 0+628”
W dniu 9 lipca 2015 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Leśniowski od km 0+350 do km 0+628”.

Jest to zakończenie rozpoczętej w ubiegłym roku przebudowy tej drogi, zrealizowanej w dwóch etapach. Inwestycja poprawi dojazd do okolicznych gospodarstw i gruntów rolnych.

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, ul. Zawieprzycka 3, 20-228 Lublin oraz Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. we Włodawie, ul. Lubelska 62, 22-200 Włodawa.

Koszt inwestycji zamknął się kwotą 96 862,92 zł.

Prace zostały wykonane w sposób prawidłowy, zgodny z dokumentacją projektowo – techniczną oraz ukończone w terminie.

oprac. Grzegorz Dudczak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone