Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Sportowego „ASTRA”
W dniu 18 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Sportowego „ASTRA”.

Podczas zebrania zostały zatwierdzone sprawozdania: z działalności Klubu Sportowego „ASTRA” oraz Komisji Rewizyjnej za 2014 r.

Następnie członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu Sportowego „ASTRA”. Ponadto przyjęty został Plan Pracy Klubu Sportowego „ASTRA” na 2015 r.

Wręczono także statuetki oraz dyplomy dla:

  • Dawid Bereda – najlepszego piłkarza drużyny trampkarzy w sezonie 2014/2015
  • Kamil Sulej – najbardziej pracowitego piłkarza drużyny Klubu Sportowego „ASTRA” w sezonie 2014/2015
  • Paulina Godlewska – za zaangażowanie w treningi i mecze w sezonie 2014/2015


oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone