Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” 

W dniu 19 lipca 2015 r. w Wojsławicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Stanisław Adamiak, konsul honorowy Ukrainy w Chełmie władze wojewódzkie, powiatowe, przedstawiciele samorządów, mediów, straży granicznej. Konferencję otworzył wójt gminy Wojsławice, Henryk Gołębiowski, witając licznie przybyłych gości. Następnie głos zabrał, konsul Stanisław Adamiak, który gratulował gminom i ich mieszkańcom sukcesu, jakim było pozyskanie funduszy na realizację projektu i jego sprawne przeprowadzenie. Konsul podkreślał również potrzebę zacieśnienia współpracy polsko-ukraińskiej. Natomiast list gratulacyjny od Marszałka Województwa Lubelskiego, Sławomira Sosnowskiego odczytała Pani Elżbieta Prus, Kierownik Filii w Chełmie Urzędu Marszałkowskiego.

Następnie uczestnicy konferencji zapoznali się z wykonanymi inwestycjami i działaniami promocyjnymi, które zaprezentowała kierownik projektu Pani Maria Sadurska.

Natomiast kolejnymi przedstawionymi tematami konferencji były:

  • Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego do rozwoju turystyki na obszarze pogranicza chełmsko-lubomelskiego.
  • Rekreacja wodna i szlaki rowerowe szansą rozwoju turystyki pogranicza chełmsko-lubomelskiego.
  • Możliwości rozwoju przedsiębiorczości związanej z realizacją projektu.
  • Szanse rozwoju turystyki transgranicznej na przykładzie dobrych  praktyk wykorzystania funduszy z programu Współpracy  Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

Natomiast na zakończenie konferencji głos zabrał Lider Projektu - wójt gminy Leśniowice,  Wiesław Radzięciak, podsumowując cały projekt, prezentując przykłady, że zrealizowane inwestycje już spełniają swoją rolę przyciągając turystów i dziękując wszystkim partnerom za wspólną realizację tak ważkich przedsięwzięć i dwa lata owocnej współpracy.

Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym”, to jeden z największych projektów realizowanych przez samorządy w ramach unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Jego wartość to blisko 12 mln złotych, z czego 89,05 proc. stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt realizują gminy: Leśniowice (lider projektu), Dorohusk, Wojsławice, Żmudź, Huszcza (Ukraina) oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej. W ramach projektu zmodernizowane zostały zbiorniki wodne: Maczuły w gminie Leśniowice, Dębowy Las w Żmudzi, Husynne w Dorohusku, zbiornik w Wojsławicach i jezioro Huszczańskie w Huszczy na Ukrainie. Wybudowane zostały drogi dojazdowe do zbiorników, ścieżki rowerowe, chodniki, wieże widokowe, a nad wodą plaże, pomosty i place zabaw. W Kumowie Plebańskim powstał „Dom Spotkań na pograniczu kultur”, w którym odbywały  się polsko-ukraińskie warsztaty kulinarne i rękodzielnicze, spotkania czwartkowe, zajęcia dla dzieci. W każdej z gmin, po zrealizowaniu inwestycyji w ramach projektu,  Stowarzyszenie LGD „Ziemi Chełmskiej” zorganizowało  plenerowe wydarzenia promocyjne dla mieszkańców gmin po obu stronach Bugu.

Konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej, podsumowała projekt, którego realizacja rozpoczęła się w sierpniu 2013 roku, a oficjalne zakończenie nastąpi 2 sierpnia br.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Pikniku Wakacyjnego w Panoramie Lubelskiej pod linkiem:

http://lublin.tvp.pl/20895889/piknik-wakacyjny-odkrywanie-nowych-miejsc


oprac. Helena Nowosadzka

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone