Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Impreza promocyjna w Wojsławicach 

W dniu 19 lipca 2015 r. w Wojsławicach odbyła się ostatnia z pięciu imprez promocyjnych towarzyszących oficjalnemu otwarciu zbiorników wodnych zmodernizowanych w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” W wydarzeniu tłumnie uczestniczyli mieszkańcy nie tylko gminy i całego regionu, ale również goście z Ukrainy. Pierwsza część niedzielnych obchodów odbyła się przy stawie, wokół którego dzięki projektowi powstały oświetlone alejki, plac, grillowa wiata a dla wypoczywających zakupiono rowerowy wodne i kajaki. Sygnał do rozpoczęcia uroczystości dał przyjazd barwnego peletonu rowerzystów z „Chełmskiej Grupy Rowerowej” i grupy „Odnowa” przybyłych do Wojsławic z Chełma i okolic nowo wytyczonym szlakiem rowerowym „Malowniczy Wschód”, wiodącym przez gminy realizujące projekt (Leśniowice, Dorohusk, Wojsławice, Żmudź). Następnie odbyło się poświęcenie nowo wybudowanej infrastruktury oraz symboliczne przecięcie wstęgi przez: wójtów gmin: Wojsławice Henryka Gołębiowskiego, Leśniowice Wiesława Radzięciaka, Dorohusk Wojciecha Sawę, wicewójta gminy Żmudź Łukasza Buraka, przewodniczącego Rady Gminy Wojsławice Adama Łopockiego, Panią Małgorzatę Sarzyńską za-cę Prezesa LGD"Ziemi Chełmskiej i byłego wójta gminy Wojsławice Jacka Semeniuka.

Po części oficjalnej na scenie przy stawie zaprezentowały się zespoły „Kumowianki” z Kumowa, „Rakołupianki” z Rakołup, „Kapela ze Żmudzi” oraz młodzieżowy zespół z Wojsławic.

Następnie uczestnicy prowadzeni przez szczudlarza przemaszerowali przy dźwiękach muzyki na plac targowy, gdzie odbyła się dalsza, koncertowo-rozrywkowa część uroczystości. Na scenie występowały zespoły z Polski i Ukrainy. Gwiazdą wieczoru był zespół  „Solaris”, a kończącą imprezę zabawę taneczną poprowadził zespół „Medial”.

Liczne atrakcje czekały również na najmłodszych: dmuchane zjeżdżalnie, malowanie buziek, konkursy. Uczestnicy imprezy mieli możliwość skosztowania tradycyjnych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich i gospodarstwa agroturystyczne oraz kupić wyroby rękodzielnicze lokalnych twórców ludowych.

W śród licznych stoisk, było również specjalne stoisko z materiałami informacyjnymi i projektowymi gadżetami zorganizowane przez zespół projektowy LGD „Ziemi Chełmskiej”.

Impreza, zorganizowana przez Gminę Wojsławice oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, trwała do późnych godzin wieczornych, a dobrej zabawy nie była w stanie popsuć ani upalna pogoda, ani wieczorna burza.

W imieniu zespołu projektowego oraz samorządu gminy Wojsławice serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział i przyczynili się do uświetnienia tej pięknej uroczystości.

Wcześniej podobne imprezy plenerowe odbyły się nad zmodernizowanymi dzięki projektowi zalewami „Husynne” (gm. Dorohusk), „Maczuły” (gm. Leśniowice), „Dębowy Las” (gm. Żmudź) i jeziorem „Huszczańskim” (gm. Huszcza na Ukrainie).

Projekt „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” realizują gminy: Leśniowice (Lider), Dorohusk, Wojsławice, Żmudź, Huszcza (Ukraina) oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

oprac. Helena Nowosadzka

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone