Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie czwartkowe w Domu spotkań
"Na pograniczu kultur"


W dniu 23 lipca 2015 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się ostatnie spotkanie czwartkowe realizowane w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”. Spotkanie zgromadziło ponad 60 osób – mieszkańców gmin realizujących projekt, przedstawicieli zespołów projektowych, samorządowców z gmin skupionych w LGD „Ziemi Chełmskiej”. Zebrani zapoznali się z prelekcją „Jak wykorzystać potencjał tkwiący w szlakach turystycznych” przedstawioną przez Pana Sławomira Juraszewskiego – projektanta i wykonawcy szlaków turystycznych oraz prezentacją pt. "Wykorzystanie turystycznej aplikacji mobilnej Malowniczy w Wschód” przygotowaną przez Panią Katarzynę Korytnicką reprezentującą firmę Amistad – wykonawcę aplikacji. Następnie odbyła się premiera filmu promocyjnego „Malowniczy Wschód”.

Dalsza część spotkania poświęcona była podsumowaniu projektu, po której był poczęstunek i część artystyczna w wykonaniu zespołów „Mada Bis” z Wojsławic i „Opalinka” z Huszczy oraz wokalistki Patrycji Wilgos z Białopola. Nie zabrakło wspólnego śpiewania integracyjnego w języku Ukraińskim i Polskim.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac uczestników warsztatów rękodzielniczych. Można było również obejrzeć nowo otwartą   na poddaszu Domu spotkań izbę pamięci.

oprac. Helena Nowosadzka

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone