Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

KierownictwoW dniu 3 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom wnioski i uchwały podjęte podczas VII obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 30 lipca 2015 r., zobowiązując do ich realizacji.

Podczas narady omówione zostały również sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone