Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania KryzysowegoW dniu 7 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Na spotkaniu zostały podjęte działania w celu zminimalizowania potencjalnego zagrożenia związanego z sytuacją pogodowa oraz negatywnymi skutkami dla ludności, gospodarki i infrastruktury poprzez:

  • wystosowanie apelu informacyjnego do społeczeństwa o bezpieczne przetrwanie upałów i korzystanie z kąpieliska;
  • poinformowano społeczeństwo o szczególnie dużym zagrożeniu pożarowym lasów i okresowego zakazu wstępu na teren leśny;
  • utrzymanie ciągłości działania sieci wodociągowych;
  • uruchomiono działania doraźne poprzez rozdawanie zimnych napojów;
  • zorganizowanie pomocy dla podróżnych w sytuacji wystąpienia utrudnień komunikacyjnych;
  • zintensyfikowanie kontroli warunków życia osób objętych opieką społeczną poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
oprac. Edward Szkałuba

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone