Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada z dyrektorami szkółW dniu 10 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas spotkania dyrektorzy przedstawili informacje na temat zatrudnienia nauczycieli i obsługi w poszczególnych placówkach, ilości uczniów dowożonych oraz postępu prac remontowych przygotowujących szkoły do nowego roku szkolnego.

Ponadto omówiono organizację Gminnego Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2015/2016. Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat bieżącego funkcjonowania placówek.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone