Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Zebranie semestralne z rodzicami uczniów w PG Sielec
W dniu 27 stycznia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyło się zebranie semestralne z rodzicami uczniów, w którym uczestniczyli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Iwona Kesler Skarbnik Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego oraz Pan Jarosław Wójcicki Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie.

Dyrektor przedstawił rodzicom wyniki klasyfikacji I semestru oraz wspomniał o sukcesach uczniów biorących udział w różnego rodzaju konkursach.

Następnie głos zabrał Pan Jarosław Wójcicki Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie przedstawił ofertę szkoły i planowane w przyszłości zmiany dotyczące otwarcia wielu nowych atrakcyjnych kierunków, co jest zachętą dla przyszłych absolwentów gimnazjum.

W dalszej części zebrania rodzice zgłosili wnioski na temat funkcjonowania stołówki szkolnej, rozważenie montażu monitoringu oraz kontroli utrzymania właściwej temperatury w salach lekcyjnych.
Pan Wiesław Radzięciak odniósł się do poruszanych na zebraniu spraw.

oprac. Iwona Kesler

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone