Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Powołanie sekretarza w urzędzie
W dniu 30 stycznia 2015 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy w ramach awansu wewnętrznego powołał Panią Monikę Durko Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na stanowisko Sekretarza i jednocześnie Zastępcę Wójta Gminy Leśniowice.

Nowe stanowiska Pani Monika Durko obejmie z dniem 1 lutego br. Do chwili obecnej pracowała w tut. urzędzie na stanowisku inspektora, pełniła obowiązki Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury a następnie Kierownika referatu.

Pani Monice Durko serdecznie gratulujemy awansu zawodowego.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone