Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwaW dniu 5 stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady Pani Monika Durko Sekretarz Gminy przekazała kierownikom uchwały podjęte podczas X obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 30 grudnia 2015 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto podczas narady przyjęto Plan Pracy Kierownictwa na rok 2016 r. oraz omówione zostały sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone