Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Pieniądze na odbudowę zniszczeń

W dniu 30 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie została wręczona na ręce Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewidzianych do dofinansowania w 2016 r. na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104976L od km  0+000  do  km  1+000 w  miejscowości  Sarniak,  zniszczonej  w  wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap II”.

Wartość zadania określona w kosztorysie inwestorskim na przedmiotowe zadanie wynosi ok. 360 000 zł. w tym dotacja z budżetu państwa 160 000 zł.

Przebudowa tego odcinka drogi poprzez wzmocnienie podbudowy, oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej przyczyni się do podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, zwiększy jej nośność jak również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy.

Promesę wręczył Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek oraz Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu w Panoramie Lubelskiej z dnia 30.08.2016 r. (od 00:03:46)

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone