Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenie stałych komisji Rady Gminy LeśniowiceW dniu 30 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzeń Radni dokonali analizy Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. i nie wnosząc uwag wypracowali pozytywne opinie.

Ponadto Komisja Rewizyjna dokonała oceny funkcjonowania i wykorzystania środków publicznych za I półrocze 2016 roku Gminnego Zakładu Komunalnego i Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach oraz wypracowała pozytywne opinie do informacji.

Natomiast członkowie Komisji Gospodarczej zapoznali się z Informacją z realizacji Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice za 2015 r. do której wypracowali pozytywną opinię. Zapoznali się także z Informacją z przebiegu prac planistycznych dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obszarów Kasiłan, Kumów Majoracki, Kumów Plebański i Sielec w Gminie Leśniowice.

Komisja Socjalna zaś zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach za I półrocze 2016 r., Informacją z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 oraz Informacją z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 oraz wypracowali do nich pozytywne opinie.

Następnie Komisja Socjalna udała się z wizytacją po szkołach funkcjonujących na terenie gminy Leśniowice w celu dokonania oceny przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego. Komisja stwierdziła bardzo dobre przygotowanie szkół do zbliżającego roku szkolnego.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone