Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017W dniu 1 września 2016 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie  odbyło się Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017.

W uroczystości udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Pan Piotr Janiuk Dyrektor SP w Sielcu, Pan Wojciech Potocki Dyrektor SP w Teresinie, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor SP w Leśniowicach i Pani Anna Kowal Dyrektor SP w Rakołupach.

Otwarcia uroczystości dokonał Pan Wojciech Potocki, który powitał zaproszonych gości oraz  przypomniał, że w dniu dzisiejszym obchodzimy 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej też okazji delegacja uczniów zapaliła znicz przy tablicy upamiętniającej poległych w wojnach i obozach zagłady.

Następnie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który powiedział: „W roku szkolnym 2016/2017 Minister Edukacji Narodowej wprowadził wiele zmian dotyczących m.in. zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków, likwidacji sprawdzianu dla szóstoklasistów czy ujednolicił terminy organizacji roku szkolnego. Jeszcze większe zmiany czekają nas w przyszłym roku, kiedy to od 1 września 2017 r. z mocy prawa, sześcioletnie szkoły podstawowe przekształcą się w ośmioletnie szkoły podstawowe i rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów”.  Ponadto z okazji rozpoczęcia roku szkolnego złożył życzenia nauczycielom, uczniom oraz rodzicom.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Teresinie pod opieką Pani Diany Cichockiej.

Ponadto Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017 odbyło się we wszystkich placówkach oświatowych tj.: Szkole Podstawowej w Sielcu, Rakołupach, Leśniowicach oraz w Publicznym Gimnazjum w Sielcu.

Rok szkolny 2016/2017 w Gminie Leśniowice został otwarty!

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone