Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór końcowy drogi w Kumowie Majorackim

W dniu 2 września 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec – Kumów Plebański i miejscowości Kumów Majoracki – etap I”.

Komisja powołana przez Wójta Gminy Leśniowice w składzie:

  • Mirosław Kusik - przewodniczący komisji;
  • Maria Sadurska - członek komisji;
  • Sabina Suchonos - członek komisji;

przy udziale inspektora nadzoru oraz kierownika budowy pozytywnie zaopiniowała zakończenie prac i tym samym nie wniosła uwag do protokołu.

Inwestycja została zrealizowana przy udziale dotacji budżetu państwa w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

Droga została przebudowana na długości 292 m.

oprac. Maria Sadurska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone