Strona główna

































































Urząd Gminy Leśniowice

Narodowe czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza








W dniu 3 września 2016 r. przy budynku Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się Narodowe czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, w której uczestniczyli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy, Radne Rady Gminy Leśniowice Pani Barbara Dziedzic oraz Jolanta Harmata, nauczyciele i uczniowie ze szkół z terenu gminy, pracownicy urzędu oraz mieszkańcy.

Ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich ma na celu popularyzować fundamentalne w polskiej kulturze dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, a także promować kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w rok później „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W ubiegłym roku, 5 września czytaliśmy „Lalkę” Bolesława Prusa.

W Leśniowicach Narodowe czytanie odbyło się po raz trzeci, w którym udział wzięło 38 osób. Tradycyjnie na zakończenie odbył się konkurs wiedzy na temat życia Henryka Sienkiewicza oraz „Quo vadis”.

Uczestnikom tegorocznego Narodowego czytania serdecznie dziękujemy za przybicie i  już zapraszamy na kolejną edycję za rok.  

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone