Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu

W dniu 12 września 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

 Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom wnioski i uchwały podjęte podczas XIII obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytych w dniu 6 września 2016 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto omówione zostały wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone