Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

23 edycja akcji Sprzątanie ŚwiataW dniu 16 września 2016 r. w Gminie Leśniowice odbyła się 23 edycja akcji Sprzątanie Świata. Hasło tegorocznej akcji to „Podaj dalej… drugie życie odpadów”. Jest ona częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. Ma na celu zmobilizowanie środowisk lokalnych do poprawy stanu otaczającego je środowiska naturalnego.

W roku bieżącym w akcji brały udział wszystkie placówki oświatowe z terenu naszej gminy. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum porządkowali tereny przyległe do szkół, świetlic wiejskich, przystanków autobusowych i innych miejsc publicznych.

Zakupu worków i rękawic dokonało Starostwo Powiatowe w Chełmie, natomiast Urząd Gminy Leśniowice zadbał o wywóz zebranych odpadów.

Celem akcji „Sprzątanie Świata” jest wyrobienie nawyków oraz uświadomienie ludzi, że nie tam bowiem jest czysto, gdzie się sprząta tylko tam, gdzie nie ma śmieci. Głównym przesłaniem akcji jest promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu, uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.

oprac. Kacper Zieliński

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone