Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady XIV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 6 października 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XIV sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Piotr Deniszczuk Starosta Powiatu Chełmskiego, Pani Beata Augustynek Radna Rady Powiatu oraz Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach.

Podczas obrad Radni przyjęli Stanowisko Rady Gminy Leśniowice w sprawie trudnej sytuacji rolnictwa oraz podjęli uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2016;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  • wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej”;
  • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminy Leśniowice z nieruchomościami powiatu chełmskiego.


oprac. Mariiola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone