Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konferencja dotyczące Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w Bukowlu na Ukrainie

W dniach 10 - 12 października 2016 r. w Bukowlu na Ukrainie odbyła się konferencja pod przewodnictwem Wiceministra Rozwoju Pana Adam Hamryszczaka podsumowująca Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 oraz rozpoczynająca nowy okres programowania 2014-2020.

W konferencji tej uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z przedstawicielami 14 regionów przygranicznych, które brały udział w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowej współpracy transgranicznej trzech krajów oraz ogłoszenie pierwszego naboru wniosków do nowej edycji programu.

Miłym akcentem podczas konferencji była prezentacja projektu zarówno w postaci filmu jak i zdjęć, w którym liderem była Gmina Leśniowice.


oprac. Mariola Zawiślak
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone