Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy z Wojewodą Lubelskim w spawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 

W dniu 12 października 2016 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice podpisał umowę z Panem Przemysławem Czarnkiem Wojewodą Lubelskim w spawie udzielenia Gminie Leśniowice dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec – Kumów Plebański i miejscowości Kumów Majoracki”.

Inwestycja jest realizowana przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp z o.o. we Włodawie (odcinek drogi w Kumowie Majorackim), Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Zamościa (odcinek drogi w Kumowie Plebańskim do cmentarza parafialnego) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Sp. z o.o. z Chełma (odcinek drogi Sielec - Kumów Plebański).  Całkowity koszt inwestycji wynosi 344 412,94 zł, w tym dotacja 172 206,00 zł co stanowi 50% wartości zadania oraz wkład własny i partnera 172 206,94 zł Inwestycja ta realizowana jest w 2016 r. ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W ramach przedmiotowego zadania przebudowane zostaną drogi na terenie gminy o łącznej długości 1086,5 m.

Przebudowa przedmiotowych odcinków dróg polegająca na wzmocnieniu konstrukcji dróg i wykonaniu nowej nawierzchni przyczyni się do wzmocnienia nośności drogi, poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu dojazdu do posesji oraz zlokalizowanych na terenie gminy miejsc atrakcyjnych tj. Kościoła Rzymskokatolickiego w Kumowie Plebańskim, zespołu dworsko-pałacowego, baszty obronnej oraz Dworu rodziny Rzewuskich w Sielcu, Kapliczki Ekumenicznej Św. Anny w Sielcu, Cmentarza wraz z Kaplicą grobową rodziny Rzewuskich, a także pomnika przyrody- Dębu w Kumowie Majorackim.

oprac. Maria Sadurska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone