Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Przegląd prac budowlanych na odcinku drogi
Majdan Leśniowski - Wojsławice

W dniu 13 października 2016 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Piotrem Deniszczukiem Starostą Chełmskim dokonali przeglądu realizowanych prac przy przebudowie drogi powiatowej Majdan Leśniowski - Wojsławice.

Dotychczas na całym odcinku drogi zrobiona została warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu, a obecnie wykonywana jest górna warstwa jezdna z masy mineralno-asfaltowej. Po zrealizowaniu w/w prac wykonawca przystąpi do robót wykończeniowych.

Cieszymy się, że droga doczekała się gruntowej modernizacji, co poprawi komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkim podróżującym.

Ponadto w roku bieżącym po zakończeniu w/w inwestycji wykonana zostanie również przebudowa drogi powiatowej Majdan Leśniowski – Leśniowice.

Obie inwestycje realizowane są wspólnie z Powiatem Chełmskim.

oprac. Mirosław Kusik
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone