Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn: "Przebudowa – modernizacja drogi w miejscowości Poniatówka"
W dniu 13 października 2016 r. w miejscowości Poniatówka trwają prace wykończeniowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa – modernizacja drogi w miejscowości Poniatówka” na odcinku o długości. 1787 mb.

W związku z przebudową przedmiotowej drogi Powiat Chełmski dokonał przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1859L na włączeniu się z drogą gminną co pozwoli na sprawniejsze i bezpieczniejsze włączenie się do ruchu.

Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Piotrem Deniszczukiem Starostą Chełmskim oraz Panią Beatą Augustynek Członkiem Zarządu Powiatu Chełmskiego dokonali wizytacji przebudowywanej drogi.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Włodawa Spółka z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu  PROW na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.


oprac. Mirosław Kusik
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone