Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października 2016 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej.

W spotkaniu udział wzięli: Pani Monika Durko Sekretarz Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, dyrektorzy szkół wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami obsługi.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Panią Małgorzatą Romańczuk Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniowicach. Następnie glos zabrała Pani Monika Durko Sekretarz Gminy, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie składając gronu pedagogicznemu i pracownikom obsługi najlepsze życzenia z okazji ich święta. Głos zabrała także  Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Stowarzyszenia dołączając się do życzeń. Ponadto wręczyła pięć nagród Zarządu Stowarzyszenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W dalszej części nagrody zasłużonym nauczycielom oraz obsłudze, wręczyli dyrektorzy szkół.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, którą przygotowały Pani Monika Krajewska, Pani Agata Ścibak oraz Pani Beata Miszczak.

Swoim występem uroczystość uświetnił Pan Marek Miszczuk chełmski poeta, animator kultury i kompozytor.

oprac. Justyna Oliwiak
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone