Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Uroczyste wręczenie umów na realizację zadań własnych
w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg
W dniu 14 października 2016 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie umów na realizację zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Umowę dla Gminy Leśniowice na ręce Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy wręczyli Pan Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski oraz Pan Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski.

W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na terenie gminy Leśniowice realizowane będzie zadanie pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec – Kumów Plebański i miejscowości Kumów Majoracki” o długości 1,086 km.

oprac. Wiesław Radzięciak
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone